leden

Luise Zibolsky

Mijn beelden/foto’s zijn opgebouwd uit lagen, ze zijn ruimtelijk. Het werken hiermee geeft mij een nieuwe dimensie; vergelijk het met een extra zintuig dat tot een intenser inhoudelijke en visuele belevenis kan leiden. Intensiteit, diepgang en radicaliteit zijn dan ook mijn stokpaarden. Met de driedimensionaliteit creëer ik letterlijk en figuurlijk diepte, die in dit hectische tijdperk te vaak verloren gaat. Daarom verbeeld ik graag de gelaagdheid van gedachten, gevoelens en levensbeschouwingen en wil de noodzaak van de diversiteit onder de aandacht brengen.

Oliver Gouwenberg

Oliver Gouwenberg heeft een grote behoefte om grenzen op te zoeken.
In zijn fotografie combineert hij ambachtelijke technieken met hedendaagse media en poëzie met ruwheid.
Door zijn steeds terugkerende thema’s “het menselijke brein” en “de natuur” staan al zijn werken in relatie tot elkaar.
Oliver laat iets tussen hem en het beeld ontstaan, zijn ideeën verkennend en gebruikmakend van textuur, kleur, vorm en compositie als ontstane toevoeging, geven zijn beelden een uniek karakter die zijn zoektocht naar imperfectie weergeeft.

Gerwald Radsma

“In een spiegel zien we ons zelf. Met onze zintuigen proberen we de wereld te vatten en deze cognitief te verwerken. De mens is de maat van alle dingen, maar tegerlijkertijd is onze omgeving is ook de maat voor onszelf. Zonder externe feedback lijkt het alsof we zelf niet bestaan, Als een reiziger observeer ik de psyche, als een wandelaar door een kleurrijke wereld op zoek naar inzicht. Dit project is als geheel een beproeving van mezelf op mijzelf om mij uiteindelijk als mijn ware zelf te kunnen manifesteren.”

Christopher Roxs

Christopher Roxs verteld dankzij zijn foto’s en video’s en soms ook met audio erbij verhalen over zichzelf en/of over andere mensen.
Met zijn vrij donkere beelden zijn het vaak zware verhalen.
Hij zoekt schoonheid in het banale, in wat sommige mensen saai zouden vinden met het spelen van kunstlicht en schaduwen.
Zijn specialisatie is het maken van portretten en abstracte beelden om samen een eenheid te maken en een verhaal te vertellen.

Lianne ter Maat

Wanneer ik beeld maak voel ik me vrij, vanuit die vrijheid neem ik een vlucht in verbeelding.
Met kleur, licht en vorm creëer ik imaginaire landschappen, planeten en figuren.
Een paralelle werkelijkheid waar de kaders anders gevormd zijn.
Met mijn beelden wil ik mezelf en anderen meenemen in deze nieuwe werelden waardoor we weer anders naar onze eigen wereld kunnen kijken.
De wereld waarin we vaak vastzitten in strakke kaders en zienswijzen.
Ik neem de kijker graag mee in de vrije wereld van verbeelding.

Niels Watermulder

Ik verbinding tussen heden en verleden en naar verbinding tussen abstractie en emotie.
Wat je meemaakt in het verleden welke gevolgen heeft dat in het nu.
In mijn werkproces is intuïtie belangrijk, vertrouwend op gevoel, spelend op de
vierkante meter.
De zoektocht zelf is belangrijker dan mijn einddoel.
Ik zoek niet naar definitieve antwoorden.

Pascale Hustings

In mijn fotografische projecten, foto's, installaties en fotoboeken onderzoek ik herinneringen door te spelen met tijd, vorm en schaal.
Deze herinneringen bestaan voor mij in een imaginaire wereld, die volledig parallel loopt aan de werkelijkheid waarin ik mij dagelijks beweeg.
Het gebied waar deze werelden elkaar net niet raken is waar ik mijn beelden vind.

Colette Raaijmakers

Vanuit gevoelens van verbondenheid met de ander en met het verloop van mijn eigen
leven, maak ik werk waarin vergankelijkheid centraal staat.
Aftastend ten opzichte van deze natuurkracht, wil ik me openstellen voor die zeldzame
momenten waarop de stilte van ontroering het enige juiste antwoord is.
Het zijn precies die momenten die ik probeer te vertalen naar een fotografisch beeld.
Binnen dit complexe thema kan ik vaak geen recht doen met een statische opname.
Materialiteit, textuur en fysiek contact zijn bepalende factoren in mijn werk.